/

Fundament for growth

 

Coppi realiseert een fundament voor verdere groei in het middenbedrijf. Coppi is gespecialiseerd in het optimaliseren van management reporting, werkkapitaalbeheer en het verbeteren van back-office processen. Coppi neemt hierbij verantwoordelijkheid voor de volledige project cyclus: Analyse, Advies en Implementatie. Wij laten onze opdracht pas los wanneer wij zeker weten dat het werkt.

 Analyse
Op basis van interviews en data analytics objectiveren wij uw vraag. Geen “hear so, say so” maar degelijkheid.

Advies
Ons advies is de basis voor uw plan. Afgestemd en afgewogen. Een praktisch advies waarin expliciet is opgenomen: “size of the price”, resources, planning, rapportage-lijnen en verantwoordelijkheden.
 

Implementatie
Het fundament wordt gelegd in uw  organisatie, met uw mensen. Kennisoverdracht is hier cruciaal. Coppi draagt zorg voor eventuele tijdelijke ondersteuning. Na afronding van het project hebben wij op vaste momenten contact met key stakeholders zodat veranderingen beklijven. 

 

"The only people who see the whole picture are the ones who step outside of the frame." - Salman Rushdie